תרומות בגדים

לצד סלי המזון נהנים המשפחות מביגוד איכותי וחדש במרכז ההלבשה שלנו .
שליחות מטרתנו בנושא זה הוא שיהיו ילדים אשר לא התביישו לצאת לרחוב מחוסר אמצעים.
כידוע היום לבוש הוא דבר חשוב ובמיוחד אצל גילאי הילדים אשר מסתכלים אחד על השני איך הם לבושים,
מלבד האופן בו הילדים מסתכלים אחד על השני אנו בעצמנו רואים את הדבר הנקרא "לבוש" כסמן אופי.
מטרתנו העיקרית היא לתת תחושה לכל ילד שלא ירגיש במעט שונה מהאחר ולספק לו את כל הלבוש הדרוש לו בחיי היום יום.