תרומת סל קניות בסך
50 ש"ח

תרומת סל קניות בסך
100 ש"ח

תרומת סל קניות בסך
250 ש"ח
תרומת סל קניות בסך
500 ש"ח
תרומת סל קניות בסך
1000 ש"ח
תרומה בסכום פתוח